Archive for the 'Rediredy ny tsy ampy…' Category

Araka ny fandinihana nataon’ny manam-pahaizana angilisy iray Adrian White mikasika ny fahasambarana dia ry zareo any Danemark no mponina sambatra indrindra amin’ny firenena 178 eto an-tany. Mba ahatongavany amin’izany filaharana izany dia noraisiny ny fahasalamana (santé), ny harena (richesse), ny fampianarana (education), ny fototra ijoronan’ny firenena (identité nationale), ny hatsaran’ny voatr’andriamanitra (beauté des paysages) dia […]